Huisregels

Huisregels

Kies voor zorg met aandacht

Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan onderstaand huisregels. De huisregels zijn van

toepassing tijdens deelname bij alle activiteiten van Fysio i.


U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check

de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt

niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie. Fysio i is gecontracteerd

door diverse zorgverzekeraars. Indien uw zorgverzekeraar (gedeeltelijk) niet vergoedt dan kunt

u onze tarievenlijst bij de deur van de behandelkamer raadplegen.


Neem bij de eerste afspraak uw identiteitsbewijs mee. Neem bij elke behandeling uw

afsprakenkaart mee. U wordt verzocht om ieder bezoek een handdoek en sportkleding mee te

nemen.


Bij verhinderd wordt u verzocht de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. Anders is

de praktijk genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen aan u. De openingstijden van de

praktijk staan vermeld op https://fysio-i.nl/.


Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico. De praktijk is niet

verantwoordelijk voor de eigendommen van de cliënt.


De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot:


– Kwaliteit van dienstverlening: De fysiotherapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register

(C.K.R.) van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (K.N.G.F.) en in het B.I.G.-register.


– Klachten: Het K.N.G.F. heeft in het kader van de Wkkgz een klachtenregeling ingesteld . U dient

wanneer u een klacht heeft deze eerst te bespreken met de betreffende fysiotherapeut. Er wordt

samen naar een oplossing gezocht. Mocht dit niet naar uw tevredenheid lukken, dan kunt u uw

klacht schriftelijk indienen bij: Centraal Bureau Fysiotherapie t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie,

postbus 248, 3800 AE Amersfoort. Het klachtenreglement kan in de praktijk opgevraagd worden.


– Privacy: Geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie voldoen aan de richtlijnen. Binnen de praktijk

worden de volgende gegevens bewaard: NAW-gegevens, e-mail adres, BSN-nummer, document

nummer van legitimatiebewijs, huisarts, telefoonnummer en behandeladministratie van de cliënt.

Het doel van de gegevens is om contact te kunnen leggen indien nodig met zorgprofessionals,

advocaten voor declaratie bij verzekeraars en het bijhouden van vooruitgang binnen het zorgtraject.

Het wettelijke bewaartermijn van de medische gegevens is 15 jaar. Het wettelijke bewaartermijn van

de administratieve gegevens is 7 jaar. De gegevens worden elektronisch bewaard in Intramed en

SnelStart en indien nodig elektronisch verstuurd via Zorgmail. Bij calamiteit wordt de desbetreffende

elektronische leverancier, indien nodig Autoriteit Persoonsgegevens en cliënten op de hoogte

gebracht. Alleen medewerkers van Fysio i hebben toegang tot deze gegevens. De

eindverantwoordelijke voor gegevensverwerking is de praktijkhouder Peter Ilchev. De cliënt heeft

het recht van inzien/opvragen, correctie en verwijderen van zijn gegevens. Gegevens kunnen alléén

verstrekt worden aan andere zorgprofessionals en/of advocaten indien de cliënt daar de

toestemming voor geeft. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke

verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens, Algemene Vordering Gegevensbescherming en

NEN7510 compliable.


Betalingsvoorwaarden:

De praktijk heeft contracten met (bijna) alle zorgverzekeraars. Indien u aanvullend verzekerd bent

kunnen de rekeningen door de praktijk direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Hiervoor

hoeft u niks te doen.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent of u maximale behandeling(en) zijn overschreden, dan

dient u de behandeling(en) zelf te betalen. U ontvangt van ons per mail of per post een factuur.

Deze dient binnen 14 dagen betaald te worden. De tarieven zijn op te vragen in de praktijk en

aanwezig op de website. Indien er niet aan de betaaltermijn wordt overschreden is de praktijk

genoodzaakt incassomaatregelen te nemen. Hiervoor wordt samengewerkt met het incassobureau

Credifin Nederland.


Fysio i is ook te vinden op www.fysiotherapie-info.nl.


Wij zijn ook te vinden op https://bram.fit

Afspraak maken